www.bcn.cat ICUB:MHCB

Un telegrama del ministre de la Governació
L’aplicació de l’amnistia. La constitució dels ajuntaments

A les quatre de la matinada ens telefonen del Govern Civil que s’ha rebut el següent telegrama del ministre de Governació, Miquel Maura:
«Han d’ésser posats immediatament en llibertat tots els presos polítics, socials i els condemnats per delictes d’impremta. Avui és festa nacional. Avui mateix han de constituir-se tots els ajuntaments elegits diumenge, subjectant-se a la llei municipal anterior a l’Estatut de la Dictadura i designant ells mateixos, àdhuc a Barcelona, els alcaldes».

La Publicitat, 15 d’abril de 1931

[ tancar ]