www.bcn.cat ICUB:MHCB

Es proclama la República a l’Ajuntament

A la una de la tarda el regidor Sr. Companys i altres regidors van penetrar al despatx de l’alcalde. El Sr. Companys va demanar a l’alcalde accidental, Sr. Martínez Domingo, que li lliurés la vara, i aquest digué que únicament podia lliurar-la a un poder constituït o per constituir. Si es tracta d’una situació de força preneu-la. El Sr. Martínez Domingo, considerant que era inútil tota resistencia, lliurà la vara i abandonà l’Ajuntament.

El Matí, 15 d’abril de 1931

[ tancar ]